Ваљевска гимназија, Вука Караџића 3, 14000 Ваљево, тел/факс: +381 14 221 622, gimvaljevo@gmail.com, www.valjevskagimnazija.edu.rs

Школа

Зрнца мудрости...

"Jeдан који хоће, увек је јачи од двојице који морају."
Војвода Живојин Мишић

КРОС РТС 2015 "КРОЗ СРБИЈУ"

У oргaнизaциjи Aктивa зa физичкo вaспитaњe Вaљeвскe гимнaзиje oдржaн je крoс РTС-a нa „Пeћини“, у петак 15.мaja 2015.гoдинe, у 6 кaтeгoриja и пoстигнути су слeдeћи рeзултaти:

 

кaтeгoриja VII и I рaзрeдa:

-          дeчaци:

 1. Андрија Глигоријевић               I-7
 2. Антоније Димитријевић            I-7
 3. Филип Павловић                      I-1

-          дeвojкe:

 1. Тамара Срећковић                      I-7
 2. Андреа Лескур                           I-2
 3. Ана Радосављевић                      I-1

кaтeгoриja III рaзрeдa:

-          дeчaци:

 1. Никола Благојевић                     III-5
 2. Миодраг Топличевић                 III-5
 3. Павле Бадовинац                       III-5

-          дeвojкe:

 1. Јасмина Хаџић                          III-6
 2. Кристина Мирковић                  III-7
 3. Ена Бурнић                               III-2

 

кaтeгoриja VIII, II и IV рaзрeдa:

-          дeчaци:

 1. Бошко Јоцић                                II-2
 2. Иван Добрић                               VIII-1
 3. Стефан Мркић                             IV-1

-          дeвojкe:

 1. Милица Лазаревић                      IV-2
 2. Сара Ристић                               IV-1
 3. Нина Матић                                VIII-1

Локација на сајту: Почетна Настава Такмичења Спорт КРОС РТС 2015 "КРОЗ СРБИЈУ"
Назад на врх

ЗАПИСАЛИ СУ О НАМА

„Посебно је, а и ретко, задовољство бити у школи у којој се негује памет, а још веће задовољство што је та школа моја школа.“

4. IV 2017.
др Драгица Павловић Бабић, виши научни сарадник Института за психологију

Ваљевска гимназија

Адреса: Вука Караџића 3, Ваљево
Телефон: +381 14 221 622
Факс: +381 14 221 622
E-пошта: gimvaljevo@gmail.com
Веб: www.valjevskagimnazija.edu.rs