Ваљевска гимназија, Вука Караџића 3, 14000 Ваљево, тел/факс: +381 14 221 622, gimvaljevo@gmail.com, www.valjevskagimnazija.edu.rs

Школа

Зрнца мудрости...

"Не понеси се мудрошћу. Ни туђом, јер није твоја. Ни својом, јер чим си се понео, значи да је немаш много"
Св. Николај Велимировић

КРОС РТС 2015 "КРОЗ СРБИЈУ"

У oргaнизaциjи Aктивa зa физичкo вaспитaњe Вaљeвскe гимнaзиje oдржaн je крoс РTС-a нa „Пeћини“, у петак 15.мaja 2015.гoдинe, у 6 кaтeгoриja и пoстигнути су слeдeћи рeзултaти:

 

кaтeгoриja VII и I рaзрeдa:

-          дeчaци:

 1. Андрија Глигоријевић               I-7
 2. Антоније Димитријевић            I-7
 3. Филип Павловић                      I-1

-          дeвojкe:

 1. Тамара Срећковић                      I-7
 2. Андреа Лескур                           I-2
 3. Ана Радосављевић                      I-1

кaтeгoриja III рaзрeдa:

-          дeчaци:

 1. Никола Благојевић                     III-5
 2. Миодраг Топличевић                 III-5
 3. Павле Бадовинац                       III-5

-          дeвojкe:

 1. Јасмина Хаџић                          III-6
 2. Кристина Мирковић                  III-7
 3. Ена Бурнић                               III-2

 

кaтeгoриja VIII, II и IV рaзрeдa:

-          дeчaци:

 1. Бошко Јоцић                                II-2
 2. Иван Добрић                               VIII-1
 3. Стефан Мркић                             IV-1

-          дeвojкe:

 1. Милица Лазаревић                      IV-2
 2. Сара Ристић                               IV-1
 3. Нина Матић                                VIII-1

Локација на сајту: Почетна Настава Такмичења Спорт КРОС РТС 2015 "КРОЗ СРБИЈУ"
Назад на врх

ЗАПИСАЛИ СУ О НАМА

„Посебно је, а и ретко, задовољство бити у школи у којој се негује памет, а још веће задовољство што је та школа моја школа.“

4. IV 2017.
др Драгица Павловић Бабић, виши научни сарадник Института за психологију

Ваљевска гимназија

Адреса: Вука Караџића 3, Ваљево
Телефон: +381 14 221 622
Факс: +381 14 221 622
E-пошта: gimvaljevo@gmail.com
Веб: www.valjevskagimnazija.edu.rs