Ваљевска гимназија, Вука Караџића 3, 14000 Ваљево, тел/факс: +381 14 221 622, gimvaljevo@gmail.com, www.valjevskagimnazija.edu.rs

Школа

Зрнца мудрости...

"Не понеси се мудрошћу. Ни туђом, јер није твоја. Ни својом, јер чим си се понео, значи да је немаш много"
Св. Николај Велимировић

ШКОЛА ЗА ЉУБИТЕЉЕ МАТЕМАТИКЕ И МЛАДЕ ПРОГРАМЕРЕ ,,ИНТЕГРАЛ"

У школској 2017/18. години Подружница математичара Ваљево и Ваљевска гимназија уписују 32. генерацију полазника Школе за љубитеље математике ,,Интеграл'' и Школе за младе програмере ,,Интеграл''.

Иначе, већ четврту деценију ,,Интеграл'' представља организован облик рада са ученицима заинтересованом за математику и програмирање.

Садржај рада чине теме које се ослањају на редовну и додатну наставу математике и теме које продубљују математичка знања полазника, обогаћују их новим сазнањима и припремају за наставак школовања.

Настава се изводи једном недељно у току 25 недеља, у блоковима од по два школска, а полазници су ученици од I до VIII разреда основне школе, a почетак ,,Интегралове“ школске године је у понедељак 2. октобра 2017. Настава за све групе се изводи у просторијама Ваљевске гимназије.

Детаљније информације условима похађања, распореду рада по групама и предавачима доступне су на сајту www.dms-valjevo.org/integral

За ученике првог и другог разреда настава се поред класичних метода рада организује и у облику математичких играоница, а за старије ова школе је својеврсна припрема за математичка такмичења, што касније резултира веома добрим резултатима наших полазника на такмичењима из математике и програмирања на свим нивоима и пријемним испитима.

За полазнике школе програмирања припремљене су занимљиве теме које треба да подрже младе таленте заинтересоване за програмирање и да на адекватан начин представе особености ове дисциплине на којој почива читав техничко-технолошко развој у 21. веку.

Локација на сајту: Почетна
Назад на врх

ЗАПИСАЛИ СУ О НАМА

„Посебно је, а и ретко, задовољство бити у школи у којој се негује памет, а још веће задовољство што је та школа моја школа.“

4. IV 2017.
др Драгица Павловић Бабић, виши научни сарадник Института за психологију

Ваљевска гимназија

Адреса: Вука Караџића 3, Ваљево
Телефон: +381 14 221 622
Факс: +381 14 221 622
E-пошта: gimvaljevo@gmail.com
Веб: www.valjevskagimnazija.edu.rs