Ваљевска гимназија, Вука Караџића 3, 14000 Ваљево, тел/факс: +381 14 221 622, gimvaljevo@gmail.com, www.valjevskagimnazija.edu.rs

Школа

Зрнца мудрости...

“Говори тихо. Птице ноћас близу нас певају и мени је жао да чују како у гласу нечијем има суза.”
Десанка Максимовић

"Не мораш бити бољи од других, буди само најбољи што можеш."

СЕКЦИЈА ЗА ФИЛОЗОФИЈУ И КРИТИЧКО МИШЉЕЊЕ

Секцију за филозофију и критичко мишљење могу да похађају ученици трећег и четвртог разреда. Чланови разговарају о развоју етике, филозофије политике и друштвене теорије, развоју демократије у антици, модерном добу и данас; Битан циљ секције јесте развој дијалога као филозофског метода долажења до истине и знања, као и освешћивање младих да уоче важне историјске обрасце на основу којих разликујемо затворена од отворених  друштава. У другом полугодишту бавимо се примењеном етиком и њеним вредносним критетијумима, односно биоетиком, генетским инжењерингом, професионалним етикама као што су правна и медицинска етика и моралне дилеме око, ових данас важних питања. Циљ овог дела рада јесте изградња моралне свести код ученика.

Локација на сајту: Почетна Настава Секције Филозофија и критичко мишљење
Назад на врх

ЗАПИСАЛИ СУ О НАМА

„An honour and a sincere pleasure to visit your school. It is very obvious that you are doing an excellent work! Fantastic students and great teachers! The best combination for a powerful education. Thank you for allowing me to visit you. My warmest regards to all.“

9. III 2020.                  Gregory Dikaios, City College, International Faculty of the University of Sheffield, Thessaloniki

„Огромная благодарность замечательной гимназии в Валево за тёплую встречу и интереснейший рассказ о современной жизни гимназии и её истории от коллектива магистрантов – филологов из Московского городского педагогического университета и проф. Ирины Беляевой.

Надеемся на то, что интерес к русскому языку и культуре возродится, в том числе благодаря нашему возможному сотрудничеству.“

11. февраля 2020 года           Беляева Ирина Анатольевна, профессор Московского городского педагогического университета

Ваљевска гимназија

Адреса: Вука Караџића 3, Ваљево
Телефон: +381 14 221 622
Факс: +381 14 221 622
E-пошта: gimvaljevo@gmail.com
Веб: www.valjevskagimnazija.edu.rs