Ваљевска гимназија, Вука Караџића 3, 14000 Ваљево, тел/факс: +381 14 221 622, gimvaljevo@gmail.com, www.valjevskagimnazija.edu.rs

Школа

Зрнца мудрости...

"Радост је привилегија оних који скромно мисле о себи."
Душко Радовић

О Фондацији

Фондација Ваљевске гимназије основана је 20.08.2001. године, а 17.05,2012. године је извршена пререгистрација Фондације код Агенције за привредне регистре

Циљеви Фондације Ваљевске гимназије су:
- Неговање позитивног односа према традицији Ваљевске гимназије;
- Подршка унапређивању свих образовно-васпитних активности школе;
- Подстицање културних, научних, спортских и других делатности Ваљевске гимназије;
- Афирмација стваралаштва ученика и професора школе; Развој издавачке делатности везане за Ваљевску гимназију;
- Унапређивање просторних и материјалних услова за образовно-васпитни рад у школи;
- Сарадња са некадашњим и садашњим ученицима и професорима Ваљевске гимназије;
- Сарадња са организацијама и институцијама цивилног друштва код нас и у свету;
- Обавештавање јавности о активностима и резултатима Фондације.

ФОНДАЦИЈА ВАЉЕВСКЕ ГИМНАЗИЈЕ
14000 Ваљево, Вука Караџића 3

Матични број: 17526391
ПИБ: 100078838

Динарски текући рачун: 160 – 63196 – 26 Банка Интеса

Девизни текући рачун:
Девизна партија: 00-508-0002994.2
IBAN: RS35160005080002994212

Локација на сајту: Почетна Фондација О Фондацији
Назад на врх

ЗАПИСАЛИ СУ О НАМА

„Посебно је, а и ретко, задовољство бити у школи у којој се негује памет, а још веће задовољство што је та школа моја школа.“

4. IV 2017.
др Драгица Павловић Бабић, виши научни сарадник Института за психологију

Ваљевска гимназија

Адреса: Вука Караџића 3, Ваљево
Телефон: +381 14 221 622
Факс: +381 14 221 622
E-пошта: gimvaljevo@gmail.com
Веб: www.valjevskagimnazija.edu.rs